10 września 2014 - ZEBRANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS I DYREKTOREM SZKOŁY
wtorek, 09 września 2014 10:54


ZEBRANIE Z RODZICAMI
10 września 2014 r. (środa) godz. 15.00
Porządek zebrania:
godz. 15.00 - zebranie rodziców z wychowawcami poszczególnych klas:
1) przedstawienie planu pracy gimnazjum na rok szk. 2014/2015,
2) przedstawienie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny,
3) ustalenie zasad dotyczących komunikacji wychowawca/nauczyciel-rodzic,
4) informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego kl. 3 (terminy, deklaracje o wyborze języka, dostosowanie warunków egzaminu do potrzeb uczniów),
5) zapoznanie rodziców z programem realizowanym na zajęciach wdż,
6) wybory do Rady Rodziców w klasach pierwszych.
klasa 1a - sala nr 4 - wych. Dorota Maj
klasa 1b - sala nr 3 - wych. Joanna Szasta
klasa 2a - sala nr 2 - wych. Beata Wrzesień
klasa 2b - sala nr 1 - wych. Ilona Moszczowska
klasa 3a - sala nr 5 - wych. Wiesława Kowalczyk
klasa 3b - sala nr 6 - wych. Angelika Chuchro
godz. 15.45 - zebranie Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły w sali nr 4

alt

ZEBRANE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS i DYREKTOREM SZKOŁY

Porządek zebrania:

godz. 15.00 - zebranie rodziców z wychowawcami poszczególnych klas:

1) przedstawienie planu pracy gimnazjum na rok szk. 2014/2015,

2) przedstawienie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny, 

3) ustalenie zasad dotyczących komunikacji wychowawca/nauczyciel-rodzic,

4) informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego kl. 3 (terminy, deklaracje o wyborze języka, dostosowanie warunków egzaminu do potrzeb uczniów), 

5) zapoznanie rodziców z programem realizowanym na zajęciach wdż,

6) wybory do Rady Rodziców w klasach pierwszych.


klasa 1a - sala nr 4 - wych. Dorota Maj 

klasa 1b - sala nr 3 - wych. Joanna Szasta

klasa 2a - sala nr 2 - wych. Beata Wrzesień 

klasa 2b - sala nr 6 - wych. Ilona Moszczowska

klasa 3a - sala nr 5 - wych. Wiesława Kowalczyk

klasa 3b - sala nr 1 - wych. Angelika Chuchro


godz. 15.45 - zebranie Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły w sali nr 4


 
Wyprawka szkolna
piątek, 05 września 2014 08:12

altPedagog szkolny Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu informuje, że w roku szkolnym 2014/2015 istnieje  możliwość skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu ,,Wyprawka szkolna 2014”.


Szczegółowe informacje, w załączniku.

ATTACHMENTS_TITLE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SWyprawka szkolna
 
Nabór na tyflopedagoga
wtorek, 02 września 2014 11:00

DYREKTOR
Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko: TYFLOPEDAGOGA
I. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
A. Wymagania niezbędne:
1. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe.
2. Posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela.
3. Posiada obywatelstwo polskie.
4. Nie figuruje w KRK.
B. Wymagania dodatkowe:
1. Wykazuje umiejętność pracy w dziećmi i młodzieżą.
2. Jest dyspozycyjna.
II. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku tyflopedagoga należeć będzie prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniem niedowidzącym.
III. Oferty osób powinny zawierać następujące dokumenty:
1. CV.
2. Poświadczone kserokopie świadectw potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności.
3. Poświadczone kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej.
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku tyflopedagoga.
5. Zaświadczenie potwierdzające niefigurowanie w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego.
IV. Inne informacje:
Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na 2/18 etatu na czas określony.
V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko tyflopedagoga w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Żarnowcu” w terminie do 12 września 2014 roku do godziny 12:00 (decyduje data i godzina wpływu) w sekretariacie szkoły lub pocztą na adres:
Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Żarnowcu
ul. Krakowska 23
42 – 439 Żarnowiec
Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych osób będą zniszczone komisyjnie lub zwracane na wniosek zainteresowanych w terminie 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji.

DYREKTOR

Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu ogłasza nabór na wolne stanowisko: TYFLOPEDAGOGA


I. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

A. Wymagania niezbędne:

1. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe.

2. Posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela.

3. Posiada obywatelstwo polskie.

4. Nie figuruje w KRK.

B. Wymagania dodatkowe:

1. Wykazuje umiejętność pracy w dziećmi i młodzieżą.

2. Jest dyspozycyjna.

II. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku tyflopedagoga należeć będzie prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniem niedowidzącym.

III. Oferty osób powinny zawierać następujące dokumenty:

1. CV.

2. Poświadczone kserokopie świadectw potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności.

3. Poświadczone kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej.

4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku tyflopedagoga.

5. Zaświadczenie potwierdzające niefigurowanie w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego.

IV. Inne informacje:

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na 2/18 etatu na czas określony.

V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko tyflopedagoga w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Żarnowcu” w terminie do 12 września 2014 roku do godziny 12:00 (decyduje data i godzina wpływu) w sekretariacie szkoły lub pocztą na adres: 

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Żarnowcu

ul. Krakowska 23

42 – 439 Żarnowiec

Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych osób będą zniszczone komisyjnie lub zwracane na wniosek zainteresowanych w terminie 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji.


 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
niedziela, 31 sierpnia 2014 16:03

W poniedziałek 1 września 2014 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny.

8.00 - apel

8.15 - spotkanie w klasach

kl.1a - sala nr 4      wych. Dorota Maj

alt

kl.1b - sala nr 3      wych. Joanna Szasta

kl.2a - sala nr 2      wych. Beata Wrzesień

kl.2b - sala nr 1      wych. Ilona Moszczowska

kl.3a - sala nr 5      wych. Wiesława Kowalczyk

kl.3b - sala nr 6      wych. Angelika Chuchro

9.00 - Msza Św.


ATTACHMENTS_TITLE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH.pdf
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 52